Regulamin

I.    ZASADY PRZYJĘCIA ZLECENIA NA PROJEKT GRAFICZNY

1.   Proces realizacji zlecenia rozpoczynamy po otrzymaniu wytycznych do projektu wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami (tekstami, logotypami oraz zdjęciami). W przypadku bardziej skomplikowanych projektów poprosimy o wypełnienie wytycznych zawartych w BRIEF-ie (który otrzymacie Państwo drogą e-mail-ową). 

2.   Projekt wykonujemy wyłącznie na bazie przesłanych materiałów:

       a.   Logotypy – powinny być przygotowane w „krzywych” tj. w postaci grafiki wektorowej (pliki .eps, .ai, .cdr, .svg, niektóre .pdf), ponieważ zachowują jakość przy skalowaniu i nie ulegają stratnej kompresji. Jeżeli Kupujący takich nie posiada dopuszczamy logotypy w wersji rastrowej w dużej rozdzielczości.

      b.   Zdjęcia do projektu i wszelkie pozostałe grafiki rastrowe, powinny być wysokiej jakości (pliki .jpg, .tiff, .gif, .png, .psd) i powinny być dostarczone w rozdzielczości 300 dpi (dla druków offsetowych) lub 120 dpi (dla druków solwentowych), co najmniej w rozmiarze docelowym wydruku. Poza tym nie powinny być to pliki .jpg, .gif, .png skompresowane w celu zmniejszenia zajmowanego miejsca na dysku, kosztem liczby kolorów i jakości.

       c.   Wszelkie teksty, które mają się znaleźć na projekcie powinny być ostateczne, zatwierdzone i zapisane w pliku *.txt, *.doc – tak aby mogły być w pełni edytowalne. Dla łatwiejszego opracowania graficznego tekstu, elementy takie jak nagłówki, teksty wyróżnione lub zwykły tekst, powinny być rozróżnione stylami (np. inne czcionki lub rozmiary). 

3.   Jeżeli Klient nie dysponuję własnymi zdjęciami przedstawiamy opcję zakupu zdjęć (za dodatkową opłatą) z płatnych serwisów ze zdjęciami (np. Adobe Stock).


 

II.   REALIZACJA ZLECENIA NA PROJEKT GRAFICZNY

1.    W ramach jednej usługi (zlecenia) wykonujemy 1 propozycję projektu. Następnie do niej (jeżeli zajdzie taka potrzeba) stosujemy poprawki. 

2.    Ilość poprawek graficznych jest ograniczona liczbowo do 5 szt. Dlatego prosimy o dokładne przeanalizowanie projektu, tak aby liczba poprawek była możliwie jak najmniejsza. Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z pkt II.4.a nie nanosimy poprawek do tekstów przesłanych przez Klienta. 

3.    Jeżeli Klient w trakcie projektowania zdecyduje się na zmianę wielkości formatu projektu, stanowić to będzie nowy projekt, dodatkowo płatny. 

4.    W ramach projektu:

a.   nie wykonujemy formatowania i poprawek tekstów,

b.   nie obrabiamy i nie retuszujemy zdjęć,

c.   nie wektoryzujemy, ani nie odtwarzamy logotypów wysłanych w słabych jakościowo jpg-ach, gif-ach itp., czyli w formatach nie spełniających wymagań druku. Używamy taki logotyp jaki otrzymaliśmy od Klienta,

d.   nie wykonujemy map (np. jak do nas dojechać?).

 

III. FINALIZACJA ZLECENIA NA PROJEKT GRAFICZNY

1.   Przedstawienie wstępnej propozycji projektu następuje najpóźniej po 3 dniach roboczych od momentu przesłania wszystkich niezbędnych materiałów przez Klienta (chyba, że na podstawie przesłanej korespondencji, ustalony był inny termin realizacji zlecenia). 

2.   Po pisemnym zaakceptowaniu projektu przez Klienta (czyli dokładnym sprawdzeniu poprawności tekstów i umieszczonych grafik i/lub zdjęć) otrzymuje on fakturę pro-forma do opłacenia, zgodną z przesłaną na wstępie wyceną. 

3.   Po zaksięgowaniu należności na koncie firmy M-STUDIO (lub przesłaniu potwierdzenia przelewu), przesyłamy Klientowi pliki produkcyjne zaakceptowanego projektu, w jednym wybranym formacie (*.jpg, *.tif lub *.pdf) oraz fakturę VAT.
Od tej pory firma M-STUDIO nie odpowiada za błędy merytoryczne w projekcie.
 

4.   Ponieważ każde zlecenie projektu przekazane naszej firmie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nie ze strony Klienta, określamy maksymalny czas oczekiwania na akceptację, począwszy od dnia przesłania propozycji lub poprawionego projektu (nad którym pracowaliśmy wcześniej) i jest to – 7 dni roboczych. Jeżeli w przeciągu tego czasu Klient nie skontaktuje się z nami i nie poinformuje o przyczynie braku kontaktu, wtedy otrzymuje ostateczną wersję projektu przygotowanego do druku i automatycznie oznacza to akceptację projektu łącznie z wystawioną fakturą VAT za projekt. 

5.   Nad projektami pracujemy w dni robocze od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8.00 do 16.00. 

6.   Po ostatecznej akceptacji projektu, przygotowaniu go do druku i przesłaniu do Klienta nie ma już możliwości nanoszenia jakichkolwiek poprawek. Każda zmiana stanowić będzie nowe, osobne zlecenie – dodatkowo płatne. 

7.   Przekazanie Praw Autorskich do projektu, następuje na życzenie Klienta, w formie dodatkowego protokołu, ale nie wcześniej niż po zaksięgowaniu pełnej należności za projekt na koncie naszej firmy.
Na podstawie Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych – do momentu uregulowania wszelkich płatności związanych ze zleceniem, projekt i jego elementy składowe stanowią własność firmy M-STUDIO Magdalena Michalak.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Złożenie zamówienia w firmie M-STUDIO Magdalena Michalak oznacza akceptację regulaminu, umieszczonego na stronie
m-studio.com.pl/regulamin.

2.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustaw o ochronie praw konsumentów i Ustawy o ochronie danych osobowych.

3.   Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie m-studio.com.pl.

 

Uwaga! Pliki robocze, produkcyjne i składowe dotyczące zakończonego projektu przechowujemy maksymalnie przez 3 miesiące.